Nascholing

Studiedagen Engels 2020

Ook in de jaren 20 organiseert de Vrije Universiteit nieuwe studiedagen voor docenten Engels. Zie ook

 www.erknu.nl Engels en het moderne ERK

   

in-company


Een praktische en actuele kennismaking voor docenten Engels met het moderne ERK en andere vernieuwingen

Benieuwd naar de laatste ontwikkelingen op het gebied van het ERK? De betekenis van Curriculum.nu voor het vak Engels? De stand van zaken rond het PTA? 

Hoe goed is uw school met dit alles bezig? Op deze studiedag worden de recente ERK vernieuwingen gepresenteerd en besproken. Daarnaast is er veel aandacht voor 

- het ERK in de dagelijkse schoolpraktijk

- de aanscherping van het PTA- nieuwe regels 

- de stand van zaken rond Curriculum.nu


Cursisten over deze dag:

‘bijzonder actueel’   'duidelijk en concreet’    'hier kunnen we wat mee’    'prima cursusmateriaal'

Deze dag wordt op scholen gegeven.. Vragen? Mail Jan Mulder.


ERK praktijk: Speaking English 

in-company


Een praktische studiedag voor docenten Engels. Spreken en gesprekken voeren in de bovenbouw staat centraal, met veel voorbeelden van activerende taaltaken, praktische opdrachten en zowel formatieve als summatieve toetsing/beoordeling.

Ook aandacht voor de visie op speaking zoals verwoord in curriculum.nu en de visie van Levende Talen. 

De regels voor het PTA worden aangescherpt. Hoe kan je alvast inspelen op landelijke normen voor het schoolexamen spreken?

Uitgangspunten voor deze dag zijn de ERK streefniveaus en schalen voor A2+ (4 vmbo),  B1 (havo) en B2 (vwo).

Online communication komt tevens aan de orde.

Doelgroep: docenten Engels 4 mavo en vanaf de 4e klas havo en vwo.

Deze dag wordt op scholen gegeven.. Vragen? Mail Jan Mulder.

ERK praktijk:  Film en TV series

     26 november 2019, VU AmsterdamHet vernieuwde ERK geeft duidelijke aanknopingspunten voor het gebruik van films en series in de taalles. Samen met Filmmuseum EYE organiseert de VU een studiedag dit najaar over moving images in de Engelse les. Films en TV series zijn altijd prima te gebruiken in de dagelijkse lespraktijk.

Een film als  Robin Hood of een TV series als Stranger Things als taalleermiddel  inzetten op B1 en B2 niveau? Dat kan heel goed. Bijvoorbeeld structureel, als lesmethode. Of zo nu en dan, voor specifieke doelen, zoals activerende werkvormen voor diverse taalvaardigheden.

Tijdens de studiedag komen allerlei praktische lesvoorbeelden aan de orde. Ook leert de docent zelf lesmateriaal te maken rond films en tv series.

Twee belangrijke bronnen van inspiratie voor deze studiedag:

The Image in English Langauge Teaching (2017) en Moving Images in the Classroom (2013)

Doelgroep: docenten Engels vanaf de 4e klas havo en vwo.

Deze dag wordt ook op scholen gegeven.. Vragen? Mail Jan Mulder.


ERK praktijk: Writing English 

     17 maart 2020, VU Amsterdam


Hands-on studiedag voor docenten Engels havo/vwo in de tweede fase. Niveaus B1 en B2.

Op deze dag staat schrijfvaardigheid Engels in de bovenbouw van  havo en vwo centraal.  Uitgangspunten voor deze dag zijn de ERK streefniveaus en schalen voor writing op B1 en B2. Ook aandacht voor de visie op schrijven zoals verwoord in curriculum.nu en het visiestuk van Levende Talen. 

Zijn uw huidige SE schrijfopdrachten en het bijbehorende beoordelingsmodel goed afgestemd op het ERK? Is het ERK leidraad voor de doorlopende leerlijn vanaf ERK niveau A2+? 

Op deze zeer praktische en activerende studiedag staan deze zaken centraal. Online communication komt ook aan de orde.

Doelgroep: docenten Engels vanaf de 4e klas havo en vwo.

Deze dag wordt op scholen gegeven.. Vragen? Mail Jan Mulder.
2019      jonomul@me.com      Jan Mulder